Monday, April 09, 2007Irak in Chaos

donderdag 12 april 2007 | 20.30 uur

Op donderdag 12 april a.s. verschijnt het boek Irak in Chaos. Botsende visies op een humanitaire ramp van Pim van Harten en Roel Meijer. Naar aanleiding hiervan organiseert De Balie samen met Uitgeverij Aksant en de auteurs, een discussieavond over Irak. Een keur aan deskundigen (zie hieronder) is uitgenodigd om hun visie te delen. U bent van harte welkom.

Waar De Balie | Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 1017 RR Amsterdam
Aanvang 20.30 uur
Entree 4 euro
Voertaal Nederlands

Vier jaar nadat de Verenigde Staten Irak in maart 2003 binnenvielen en het Ba’ath regime van Saddam Hoessein omverwierpen heeft de strijd tussen soennitische opstandelingen en bezetter plaatsgemaakt voor een burgeroorlog tussen verschillende etnische, religieuze en politieke groeperingen. Het om zich heen grijpend geweld gijzelt de Iraakse samenleving, het fragiele politieke proces en zelfs de Amerikaanse bezettingsmacht. De Iraakse burgerbevolking, gedwongen te leven temidden van al deze conflicten, betaalt een hoge prijs.

Waar komt dit geweld vandaan? Waarom ging het mis met het Amerikaanse plan voor een stabiel, pro-westers en democratisch Irak ten voorbeeld te stellen aan de rest van de Arabische wereld? Waarom bestrijden onder Saddam vreedzaam samenlevende soennitische en sjiitsche Arabieren elkaar nu op leven en dood? Willen de Koerden, na 15 jaar de facto onafhankelijkheid, nog wel deel uitmaken van Irak? Wat vinden Irakezen zelf? Hoe ziet hun toekomst, en een politieke oplossing van het geweld in Irak eruit?

Met:-->

 • Joris Voorhoeve (hoogleraar internationale veiligheidstudies en oud-minister van Defensie)
 • Mariko Peters (Tweede Kamerlid voor GroenLinks)
 • Roel Meijer (Universiteit van Nijmegen)
 • Pim van Harten (Iraqi Institute for Strategic Studies, Beirut)
 • Mariwan Kanie (politicoloog)
 • RenĂ© Heinrichs (Aalmoezenier b.d.)
 • Judit Neurink (verslaggeefster Trouw)
 • Ruud Hoff (Midden-Oosten specialist en docent buitenlandse politiek Hogeschool Utrecht)
 • Michiel Leezenberg (docent Islamitische filosofie, Universiteit van Amsterdam)
 • Jan Dirk Blaauw (voormalig kamerlid VVD)
 • Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling)
 • o.l.v. Pieter van Os (De Groene Amsterdammer).