Sunday, May 21, 2006


DE COMPASSIE MET AYAAN HIRSI ALI… HYPE OF HYPOCRISIE
Door Hikmat Mahawat Khan
Dit opiniestuk verscheen eerder in het Nederlands Dagblad, zaterdag 20 mei 2006 en is hier met toestemming van de auteur geplaatst.

DEN HAAG - Ik heb enorm getwijfeld of ik dit artikel wel moest schrijven. Als moslim laad ik in dit huidige klimaat namelijk al gauw de verdenking op mij dat ik rancuneus zou zijn vanwege de opvattingen die mevrouw Ayaan Hirsi Ali (HA) erop nahoudt. Ik loop ongetwijfeld het risico dat een “harde kern” mij met veel mediamacht compleet zal afbranden, omdat ik het waag aan hun icoon te komen. En toch doe ik het, simpelweg omdat mijn rechtsgevoel mij daartoe dwingt. En ter toevoeging wil ik melden dat ik over vele onderwerpen met HA eens was en ben en dat ik op mijn manier ook zal doorgaan met strijd te leveren tegen misstanden.

Integriteit
Volgens mij hebben wij te maken met meer een integriteitsprobleem dan welk ander probleem zoals wel of geen nationaliteit. De “bewieroking” van HA en de hype of hypocrisie rond de compassie met HA bemoeilijkt een nuchtere benadering van het probleem rond haar.
De ontwikkelingen rond HA kwam bij mij als een soort déjà vue-gevoel. De snelheid waarmee politici elkaar verdrongen om te vertellen hoe goed Pim Fortuyn niet was voor de democratie, had mij in 2002 al verbaasd terwijl kort ervoor hij door die zelfde politici verguisd werd. Politici hadden geleerd: luisteren naar het volk, uit de toren komen en niet met elkaar bezig zijn. Dát waren de lessen zeiden ze zelf. Toen al die sentimenten net wegebde kwam de moord op Van Gogh en weer kwam een hele circus van politici met krodillentranen om te vertellen hoe goed Theo niet was voor het vrije woord. Theo is nu koud aan het worden in de geheugens of de politici buitelen weer over elkaar over de “goddelijkheid” van HA. Maar wat zegt het volk? De vraag nu is waar het lerend vermogen van politici is gebleven? Hebben kiezers dan niet gelijk als zij massaal wegblijven en of de gevestigde partijen de rug toe keren? Of zijn wij blijvend veroordeeld tot “goedkope” Kamerleden.

Als je de dames en heren politici moet geloven, draait het dus allemaal om integriteit en houdbaarheid. Maar opvallend genoeg vindt geen enkel Kamerlid het belangrijk om de integriteit van mevrouw Hirsi Ali zelf ter discussie te stellen. Het is toch te gek voor woorden blijkbaar nogal wat Kamerleden op de hoogte waren van de leugens van hun collega-Kamerlid, maar niets deden om dit aan de kaak te stellen.
Een Kamerlid dat zo duidelijk gelogen heeft, verliest naar mijn oordeel alle geloofwaardigheid. Haar rest niets anders dan de Kamer te verlaten. Dit staat los van haar nationaliteitskwestie en haar veiligheid die totaal niet in gevaar mag en hoeft te komen. Je hoeft geen Nederlander of Kamerlid te zijn om maximale beveiliging te krijgen in Nederland.

Bekendmaking van de leugens van HA door haarzelf over de tijd en in delen, ontslaat niemand van de verplichting om dit aan de kaak te stellen en maakt het onderwerp niet minder erg omdat het al eerder bekend was. Iedereen prijst HA voor haar moed maar is het niet juist het ontbreken van moed bij de andere 149 Kamerleden waarom dit nooit aan de kaak gesteld is. Wie durft zijn vingers te branden aan de icoon die zo populair is? Het is jaren blijven liggen omdat niemand dat aangedurfd heeft. Het eigen falen van 149 kamerleden wordt nu afgedekt met argumenten als: het was al bekend dus er is niets aan de hand

De Kamer gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat wat voor hen “oud nieuws” was, niet bekend was bij een groot deel van de Nederlandse bevolking. Realiseren de dames en heren politici zich wel dat Zembla alle feiten in een groot samenhangend geheel heeft gebracht. Hierdoor is een duidelijk ander beeld ontstaan van iemand aan wiens integriteit wèl mag worden getwijfeld. Realiseren diezelfde politici dat zij ook rekening moeten houden met het rechtsgevoel van burgers thuis?
Dit zou toch een gevolg moeten zijn van de lessen getrokken uit de post-Pim-periode. Politici hadden hoegenaamd geleerd om te luisteren naar het volk, uit de ivoren torens te komen en niet langer met elkaar bezig te zijn. Wat is er over van het lerend vermogen van politici?
De mensen die haar bewieroken hebben geen feiten nodig, want dat is praten tegen dovemansoren. Zo wist mevrouw Kroes dat HA 5 burgeroorlogen had meegemaakt en toen weer 3 en toen was het alleen dat zij dapper streed en dat was al erg genoeg etc. Elkaar napraten en aanpraten is geen kunst. Let wel de HA van nu is een andere dan de HA van toen ze Nederland binnenkwam. Nu strijd zij tegen iets en zij wordt bedreigd waarvoor ze alle bescherming moet krijgen

Hypocrisie
Bij de discussie rond haar nationaliteit werd alles door elkaar gehaald. De Kamer heeft naar mijn oordeel ook naar het volk toe alle verdenkingen op zich geladen. Het was schokkend om te zien dat Kamerleden heel selectief argumenten bijsleepten.
Mevrouw Lousewies van der Laan haalde de buitenlandse opinie erbij. Vreemd, want als er een partij is die onderwerpen voorstaat waar Nederland in het buitenland om “uitgekotst”wordt, is het D66 wel; euthanasie, abortus en drugsbeleid, allemaal onderwerpen waar het buitenland smalend naar ons kijkt.
En dan mevrouw Femke Halsema. Ze had zoveel compassie met mevrouw Hirsi Ali en sprak in felle bewoordingen haar afkeuring uit over de manier waarop Minister Verdonk met haar partijgenoot omging. Ze heeft altijd haar mond vol van integriteit en houdbaarheid. Maar daar was o zo weinig van te merken toen haar partij een eigen senator afbrandde met de mededeling dat zijn geloofwaardigheid in het geding was gekomen, ook al was bewezen dat hij niets misdaan had. En in Rotterdam had haar partij voor minder de heer Pastors naar huis gestuurd met de opmerking dat zijn integriteit in geding was en zijn inbreng contraproductief was. Waar was mevrouw Halsema toen? Was het niet zo dat HA bekendheid verwierf op thema’s die jaren juist mede door Groenlinks in stand was gehouden. Vreemd dan dat Halsema HA nu zo de hemel in prijst terwijl zij met haar partij juist al die “wantoestanden” overeind houdt waar HA tegen protesteert en waardoor zij (HA) een “heldin” is geworden. Hypocrisie ? Over de rug van HA oude rekeningen met minister Verdonk vereffenen? Hoe diep mag je gaan?

En dan het onderwerp dat zij het land wordt uitgejaagd. Door wie dan? Vreemd genoeg lijkt iedereen zich erbij neer te leggen dat er maar twee opties zijn voor wonen. Of in een kazerne, wat verwerpelijk is of in een appartement tussen andere burgers. En als dat niet kan dan is de logische conclusie dat zij het land wordt uitgejaagd. Deze logica ontgaat mij volledig. Er is toch altijd meer tussen hemel en aarde.

Maar goed, nu gaat mevrouw Hirsi Ali naar Amerika. Bij sommige moslims heerste prompt een jubelstemming die ik niet helemaal kan plaatsen. Want waar veel moslims voorheen nog met het vingertje naar mevrouw Hirsi Ali konden wijzen, zijn ze nu wel degelijk gedwongen heikele onderwerpen zelf op te pakken. De excuus van de persoon en de toon is straks er niet meer bij.

En ook de politiek mag bezorgd zijn. Niet omdat zij een gewaardeerd collega mist, maar omdat zij nu zelf kleur moet bekennen. Mevrouw Hirsi Ali heeft lang genoeg voor veel politici de kastanjes uit het vuur gehaald. En velen konden zich achter haar verschuilen, want zij zou het wel even zeggen.
Is het niet zo dat HA zo populair was omdat andere kamerleden en politici hun antenne missen en niet de durf hebben om dingen te noemen of zijn de andere politici niet zo slim om dingen in te zien die HA wel inzag. Misschien kunnen mevrouw Halsema, mevrouw Van der Laan en de heer Verhagen het uitleggen? Laf, dom of ”blind” ?

Hype
In de hele hype wordt vergeten waar het om gaat. Het gaat om dingen benoemen en om het debat. HA zal ons zeker vanuit USA wakker houden. Wij hebben nog 149 andere Kamerleden en al die opiniemakers toch?
Minister Donner zei ook: wij in Nederland hoeven niet bang te zijn dat wij een kritisch geluid gaan missen. Immers, vanuit haar denktankfunctie kan mevrouw Hirsi Ali nog meer van zich laten horen dan nu het geval is. Daar zijn die organisaties juist voor.

De die hards en de competitie, van wie de meeste compassie toont en de contest van sympathie betuigingen door allerlei prominenten in het land, nemen zo de overhand dat er nu weer een held is waarover het land straks in beroering zal achterblijven als zij naar USA is vertrokken.

Ik vraag aan al die mensen die zich nu zo prominent opstellen en zoveel media-aandacht opeisen om met zovelen de fakkel van die ene persoon over te nemen. Blijf zeggen wat zij zegt, tenzij u dat niet durft of de kwaliteit ontbeert. In dat geval is de vraag vanuit welke prominentie u zoveel ophef maakt.

Mijn betoog is bedoeld om met name prominenten, politici en opiniemakers zich te laten realiseren dat zij continue (voor de derde keer in 4 jaar tijd) zo massaal een land in beroering brengen met hun persoonlijke grillen. Let a.u.b. erop en reageer niet zo hyperig.
Dubbele standaards er op na houden is funest voor alle discussies en dialogen. Je diskwalificeert je op voorhand van een geloofwaardige partner in de discussie

De politici mogen nog doorwentelen in hun arrogantie en zich verschansen in hun eigen wereld en hun ivoren toren maar over een jaar hoop ik dat de kiezer nog wakker is.

Tenslotte, ik vind dat Ayaan Hirsi Magan geboren in 1969 bevindend in de benarde en bedreigde positie anno 2006 per direct een deugdelijk paspoort moet krijgen van een geciviliseerd land van haar eigen keuze. De Ayaan Hirsi Ali geboren in 1967 hier gearriveerd in 1992 had geen Nederlandse nationaliteit moeten krijgen.

--------------
De heer Mahawat Khan is voorzitter van de landelijke koepel van moslims, de Contact Groep Islam (CGI), waarin alle stromingen van de islam vertegenwoordigd zijn. Dit orgaan is het overlegovergaan voor de overheid. Hiernaast vertegenwoordigt hij de landelijke koepel van de liberale stroming in de islam de Lahore Ahmadiyya moslims (ULAMON). Dit artikel is echter op persoonlijke titel geschreven.

---------
Voor meer info: Hikmat Mahawat Khan
Gsm: 06 – 24 69 59 24
Email: hikmat@tiscali.nl